Şəxsi məlumatlar

3x4

Təhsil Haqqında

İş təcrübəsi

Xarici dil bacarıqları

Xarici Dil Zəif Orta Kafi Əla
Azərbaycan Dili
İngilis Dili
Rus Dili

Digər məlumatlar